Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи на Методи Лалов - съдия в Софийския районен съд, дисциплинарно наказание „забележка“

7 март 2017 година

Съдийската колегия на ВСС единодушно наложи на Методи Орлинов Лалов - съдия в Софийския районен съд, наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 47/2015 г. по описа на ВСС е образувано с решение на ВСС по протокол № 61/10.12.2015 г., на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, по предложение на Инспектората към ВСС.

В предложението за образуване на дисциплинарно производство ИВСС посочва, че е извършена комплексна планова проверка по наказателни дела на СРС за периода от 01.01.2012  г. до 31.12.2013 г., която е приключила с акт, връчен на Методи Лалов на 06.07.2015 г.  При проверката за посочения период са констатирани нарушения по движението и решаването на 22 дела. Методи Лалов не е възразил по констатациите в акта относно личната си дейност като съдия.

Дисциплинарното дело бе разгледано от Съдийската колегия в отсъствие на Милка Итова – член на Колегията, която си направи отвод.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд