Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отстрани Елка Пенчева от длъжността „съдия“ в Софийския градски съд до приключване на дисциплинарно дело № 18/2015 г.

7 март 2017 година

Съдийската колегия на ВСС отстрани Елка Пенчева от длъжността „съдия“ в Софийския градски съд до приключване на дисциплинарно дело № 18/2015 г., с решение на Колегията по въпроса за дисциплинарната й отговорност, но не повече от три месеца.

Дисциплинарното производство срещу съдия Пенчева е образувано за допуснати нарушения на служебните задължения и етичните правила.

Предложението за прилагане на разпоредбата на чл. 232 от Закона за съдебната власт за временно отстраняване на съдия Пенчева за срок от три месеца е направено от ИВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд