Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи две конкурсни комисии за конкурса за младши съдии в окръжните съдилища

7 март 2017 година

Съдийската колегия на ВСС определи на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, две конкурсни комисии за провеждане на конкурса за младши съдии в окръжните съдилища. Той е обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 5 от 01.02.2017 г. (обн. ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.)

Съдийската колегия одобри списъците на хабилитираните преподаватели и списъците на магистратите от окръжните съдилища, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отговарящи на условията на чл. 183, ал. 5 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси.

Съдийската комисия определи чрез жребий поименния състав на конкурсните комисии, на основание чл. 183, ал. 3 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, по обявения конкурс за младши съдии.

В първа конкурсна комисия за младши съдии са избрани за редовни членове съдия Виолета  Главинова от Върховния административен съд, съдия Теодора Василева от Окръжен съд – Силистра, съдия Трифон Минчев от Окръжен съд – Стара Загора, съдия Боряна Бончева - Димитрова от Окръжен съд – Хасково и проф. д-р Румен Марков от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Като резервни членове са излъчени съдия Стела Дандарова -  Апелативен съд – Пловдив, Мая Нанкинска от Окръжен съд – Варна и доц. Д-р Янка Тянкова – Тодорова от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

 В състава на втората конкурсна комисия за младши съдии са определени съдия Деспина Георгиева от Окръжен съд – Варна, съдия Даниел Марков от Окръжен съд – Бургас, съдия Димчо Луков от Окръжен съд – Шумен, съдия Аглика Гавраилова от Окръжен съд – Русе и проф. д-р Поля Голева от Нов български университет. Резервните членове на конкурсната комисия са съдия Весислава Иванова от Апелативен съд - София, съдия Светлана Изева от Окръжен съд – Пловдив и проф. д-р Веселин Вучков от Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд