Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие избирателен списък на действащите съдии за провеждане на избор за нови членове на Съвета от съдийската квота

7 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие предложения от Комисията по атестирането и конкурсите при Колегията списък на действащите съдии по реда на чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт. В него са вписани 2236 съдии от всички съдилища в страната, които имат право да гласуват в предстоящите избори за членове на нов състав на Съвета от професионалната квота. За тяхното реализиране Пленумът на Висшия съдебен съвет прие с решение по протокол № 30/28.07.2016 г. и изменени и допълнени с решение по протокол № 45/08.12.2016 г. ПРАВИЛА за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, които гарантират тайната на гласуването и информираното свободно волеизявление на всеки магистрат.

Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е насрочено в две последователни съботи на 10 и 17 юни 2017 г. На първата дата ще се проведе изслушване на номинираните, а на втората всеки съдия може да гласува за шестима кандидати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд