Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие решение за съобразяване на дисциплинарните наказания при повишаване на място в по-горен ранг

7 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към Колегията за съобразяване на дисциплинарните наказания при повишаване на място в по-горен ранг. Според него при преценка на предпоставките по чл. 234 от Закона за съдебната власт за повишаване на място в по-горен ранг се съобразяват дисциплинарните наказания, наложени с влязло в сила решение след периода на последното атестиране и неотчетени в единния атестационен формуляр.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд