Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри обява за подбор на национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) и в Правната служба (SJ) на Европейската комисия

7 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на обява за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) и в Правната служба (SJ) на Европейската комисия, за позиция – JUST.B.4 и  SJ-B-AGRI, с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 13 март 2017 г.

С решение на ВСС по протокол №21/30.05.2013 г. се одобрява кандидатстването на български магистрати за вакантни позиции като командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители (JUST), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Правната служба(SJ) на ЕК.

С настоящата процедура са обявени вакантни позиции в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители (JUST) - JUST.B.4 – В – „Наказателно право“, B.4 – „Съдебно обучение и електронно правосъдие“, и в Правната служба (SJ) на ЕК - SJ-B-AGRI – „Селско стопанство и рибарство“, с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерството на външните работи – 20.03.2017 г. Посоченият от ВСС срок за кандидатстване е по-кратък, поради необходимото време за окомплектоване на материалите и разглеждането им от Съдийската колегия на ВСС.

Обявата за позиция – JUST.B.4 и SJ-B-AGRI се публикува на интернет страницата на ВСС в раздел „Съобщения“.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд