Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Юлия Ковачева за член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 2/2016 г.

7 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие отвода на Димитър Узунов като член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 2 по описа на ВСС за 2016 г. С решение по протокол № 13 от 10.03.2016 г. на ВСС той е определен за член на дисциплинарния състав по делото, и е негов председател и докладчик.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Гражданско-процесуалния кодекс г-н Узунов заяви, че има основания да се отстрани от разглеждане на дисциплинарното дело, тъй като е сред петимата членове на Съвета, които са вносители на предложението за образуване на дисциплинарното производство.

Той обосновава отвода си с предмета на тълкувателно дело № 7/2015 г. по описа на ВАС за „Приемане на тълкувателно решение по въпросите относно правомощията на ВАС по чл. 173, ал. 2 АПК във връзка с чл. 172, ал. 2 АПК при оспорване решенията на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати и изборни членове на Висшия съдебен съвет“.

Поради приетия отвод, Съдийската колегия на ВСС избра чрез жребий Юлия Ковачева за член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 2/2016 г. Другите членове на състава са Юлиана Колева и Калин Калпакчиев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд