Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Алексей Трифонов от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София, във връзка с назначаването му като служебен заместник–министър на правосъдието

7 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт уважи молбата на Алексей Боянов Трифонов и го освободи от заеманата длъжност „съдия в Апелативен съд – София“. Решението влиза в сила считано от датата на встъпване в длъжност „служебен заместник–министър на правосъдието“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд