Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предприе мерки за решаване на проблемите с кадровата обезпеченост и сградния фонд на Специализираната прокуратура

8 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС сформира работна група в състав: Румен Боев, Магдалена Лазарова и Румен Георгиев със задача да предложи конкретни решения по поставените проблеми в доклада на административния ръководител на Специализираната прокуратура, както и по време на изслушването на ръководството на прокуратурата пред членовете на ВСС. Работната група трябва да е готова с предложения в срок до 20 март 2017 година, като администрацията на главния прокурор е ангажирана да окаже пълно съдействие.

Изслушването на административния ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев и заместниците му Детелина Йотова и Красимир Тренчев бе проведено в изпълнение на решение на Прокурорската колегия по протокол № 9/01.03.2017 г. във връзка с необходимостта от увеличаване щатната численост на магистратите и съдебните служители, както и решаване на проблема със сградния фонд и техническото обезпечаване.

Прокурор Гешев по време на изслушването пред членовете на ВСС  подчерта, че изразява общото становище на магистратите от прокуратура за съществуващите проблеми, които пряко влияят върху ефективността, срочността и качеството на работата. Посочено бе, че дори при решаване на проблема с кадровата обезпеченост остава въпросът за осигуряване на нормални условия на труд, предвид факта че към момента в един кабинет са настанени по 3-4-ма магистрати и липсват достатъчно работни кабинети и помещения за нуждите на прокуратурата.  

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд