Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово, с която е обърнато внимание на Милчо Иванов Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово

8 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Заповед № 29/02.02.2017 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Милчо Иванов Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд