Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализираната прокуратура

8 март 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство срещу Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализираната прокуратура, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2, предложение второ и т. 3, предложение второ от ЗСВ.

Предложение за образуване на дисциплинарното дело е направено от главния прокурор Сотир Цацаров.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ определи тричленен дисциплинарен състав, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на прокурор Радев дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ. В него влизат Розалин Трендафилов - председател и докладчик, Васил Петров и Румен Боев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд