Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши и премести двама магистрати на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

8 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС премести, на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Сийка Георгиева Милева -  следовател от Следствения отдел при Софийска градска прокуратура в Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия на ВСС повиши, на основание чл. 160, във вр. с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ Илиана Евстатиева Стойкова – Черногорова – прокурор в Софийска градска прокуратура в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията остави без уважение молбата от Мирослав Илиев Илиев – административен ръководител на Районна прокуратура – Карнобат, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6  от ЗСВ в Специализираната прокуратура. Без уважение, Прокурорската колегия остави и молбата на Валентина Андонова Чакърова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура гр. Бургас, поради изтичане на законоустановения срок от приключване на конкурсната процедура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд