Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет реши, че е необходима доработка на електронната бюлетина за отразяване упражняването на вот в електронната система

9 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие, че с оглед разпоредбата на чл. 29к, ал. 2 и ал. 3, във вр. с параграф 78, ал. 1 от ЗСВ е необходима доработка на електронната бюлетина за отразяване упражняването на вот в електронната система, при който гласоподавателят не гласува за никого от кандидатите. Чрез доработката ще са гарантира равна и еднаква възможност за упражняване на вота, независимо от предпочитанията за гласуване чрез хартиена или електронна бюлетина, от магистратите при избора на членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите. Към момента електронната бюлетина съдържа единствено възможностите „за“ или „против“ за разлика от хартиената бюлетина, в която е предвидена възможност да не бъде подкрепен нито един от кандидатите.

Според на чл. 29к, ал. 2 и ал. 3 изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от съдиите, съответно прокурорите или следователите, включени в избирателните списъци. В случай, че не са налице посочените предпоставки, се произвежда нов избор на следващия ден, когато изборът се смята за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас. Параграф 78 урежда прекият избор на членове на ВСС чрез електронно дистанционно гласуване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд