Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие мерки във връзка с изготвяне на годишен доклад за независимостта и прозрачността на дейността на ВСС и на органите на съдебната власт

9 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет във връзка с изпълнение на задълженията на ВСС по чл. 30, ал. 2, т. 12 от ЗСВ за изготвяне на годишен доклад за независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на собствената си дейност възложи на Комисията по правни и институционални въпроси, в срок до 30 април 2017 г. да изготви проект за обхвата и структура, източниците на информация и определяне на комисията, която ще изготви доклада.

Изготвянето на посочения доклад съответства на мярка по т. 1.1.6 предвидена в Пътната карта по изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд