Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Столична община подаде ръка на Темида

13 март 2017 година

На извънредно заседание днес Комисия „Управление на собствеността” определи представители на дирекция „Управление на собствеността”, които ще участват в съвместната работна група със Столична община за организиране и спешно извършване на всички необходими действия за изграждане на тротоарна настилка около съдебната сграда на бул. „Ген. М. Д Скобелев” № 23 (т. нар. Военно НДК), както и за осигуряване на пешеходен и автомобилен достъп до нея.

Решението на Комисията е в резултат на проведена среща на председателя на КУС Михаил Кожарев и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, която се ангажира с изпълнение задълженията на общината в най-кратък срок, с оглед  въвеждане на сградата в експлоатация.

На днешното си заседание Комисията предприе действия във връзка с безвъзмездно придобиване от Община Благоевград на сграда за нуждите на Административния съд и Районната прокуратура в гр. Благоевград. Към момента съдът е настанен в многофункционална сграда, в която има жилищна част, банкови и административни офиси, магазини и туристически обекти. Заеманите от съда помещения не отговарят на нуждите на съда, недостатъчни са като брой, площ и не са в състояние да задоволят нарастващите потребности на съдии, служители и граждани.

От друга страна Съдебна палата – Благоевград е с ограничен капацитет, поради което е целесъобразно освобождаване на помещенията заемани от Районната прокуратура.

Новата сграда се намира непосредствено срещу Съдебната палата, в най-пълна степен ще облекчи работата на магистрати, съдебни служители и граждани и ще реши в дългосрочен план сградния проблем на съдебните институции в града.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд