Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Справка за образувани и неприключени във ВАС дела по жалби против решения на ВСС

14 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Справка за образуваните и неприключили към 23.02.2017 г. административни дела във Върховния административен съд по жалби против решения на Висшия съдебен съвет, респективно на Съдийската колегия на ВСС, по дисциплинарни дело срещу съдии. Справката включва 13 административни дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд