Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Диана Петкова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд - Ямбол

14 март 2017 година

Съдийската колегия на ВСС определи на основание чл. 175, ал.4, изречение второ от Закона за съдебната власт Диана Тонева Петкова – административен ръководител – председател на Административен съд – Ямбол, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Ямбол, считано от 17.03.2017 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението е взето по предложение на председателя на Върховния административен съд във връзка с изтичащ на 16.03.2017 г. мандат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд