Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи нови членове на втора конкурсна комисия по обявения конкурс за „младши магистрати“

14 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Михаела Буюклиева – съдия в Окръжен съд - Пловдив за член на втора конкурсна комисия – наказателен съдия, по обявения конкурс за заемане на свободните длъжности за „младши съдии“ в окръжните съдилища на мястото на Даниел Марков – съдия в Окръжен съд – Бургас, поради подадено от него заявление за отвод.

Светлана Изева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, която бе избрана за резервен член на комисията, е определена като редовен член на втора конкурсна комисия – граждански съдия, на мястото на Аглика Гавраилова. На мястото на съдия Изева е определена Пламена Георгиева – съдия в Окръжен съд - Бургас като резервен член на втора конкурсна комисия – граждански съдия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд