Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
След спечелен конкурс за повишаване в длъжност и във връзка с влязло в сила решение на Съдийската колегия на ВСС в Софийски градски съд встъпи в длъжност съдия Тони Гетов

След спечелен конкурс за повишаване в длъжност и във връзка с влязло в сила решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9 от 21.06.2016 г. днес в Софийски градски съд встъпи в длъжност съдия Тони Гетов. Със заповед на председателя на СГС Калоян Топалов, той бе определен за председател на 11-и първоинстанционен състав и член съдия на V-ти въззивен състав в Наказателно отделение. Съдия Гетов официално подписа акта си за встъпване в длъжност в присъствието на ръководството на СГС и на колеги, които му пожелаха сила и успех в бъдещите предизвикателства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд