Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не избра административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен и прекрати конкурсната процедурата.

15 март 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изслушване на 4-ма кандидати и дебати продължили 2 часа и 40 минути не избра административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен. Колегията прекрати конкурсната процедурата, на основание чл. 61, ал. 5 от Наредба №1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд