Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура шестима прокурори

15 март 2017 година

На основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши в длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура шестима прокурори, както следва: Станислав Христов Стойков, Иван Костадинов Кадев, Ахмед Хюсменов Кокоев, Анелия Христова Неделчева, Ирена Димитрова Ганчева и Бойка Асенова Димитрова – Велчева. За седмият по реда на класирането Томи Любомиров Наков – липсват изискуемите предпоставки за назначаване в СГП, поради изчерпване на освободените длъжности.

Прокурорската колегия остави без уважение молбата на Лилия Стефанова Дамянова – прокурор в СРП, на Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Специализирана прокуратура и Любомир Цанков Русев – прокурор в СРП за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ  на длъжността „прокурор“ в СГП.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд