Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Светла Кирилова Гергинова – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак-първа степен – златен“

15 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС поощри Светла Кирилова Гергинова – прокурор във Върховна касационна прокуратура с отличие „личен почетен знак-първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Гергинова има над 40 години юридически стаж, от които 25 години на върховно ниво в Прокуратурата на Република България. Заемала е последователно длъжностите следовател, заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, прокурор в Главна прокуратура и прокурор при Върховна касационна прокуратура от 01.01.1999 г. и към момента.

В предложението от главния прокурор на Република България за  поощряване на Светла Гергинова е посочено, че в работата си като прокурор тя е показала отлична правна подготовка, висока професионална квалификация и е дала своя личен принос за издигане авторитета на съдебната власт. 

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – поради навършване на 65-години Прокурорската колегия освободи прокурор Гергинова от заеманата длъжност, считано от 17.03.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд