Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия оптимизира щатната численост на Районна прокуратура гр. Гълъбово и Районна прокуратура гр. Самоков във връзка с изтичащи мандати на административни ръководители

15 март 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение от главния прокурор на Република България, оптимизира щатната численост на Районна прокуратура гр. Гълъбово и Районна прокуратура гр. Самоков във връзка с изтичащи мандати на административни ръководители.

Колегията предлага на Пленума на ВСС на утрешното си заседание, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати  щатната численост на Следствения отдел при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с 1 свободна длъжност „следовател“ и да разкрие 1 длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Гълъбово,  както и да съкрати щатната численост на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица с 1 свободна длъжност „прокурор“ и да разкрие 1 длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Самоков,  считано от датата на вземане на решението.

Мандатът на административните ръководители на Районна прокуратура – Гълъбово и Районна прокуратура – Самоков изтичат съответно на 22.03.2017 г. и на 30.03.2017 г., което налага осигуряване на щатна възможност за оставане на длъжност „прокурор“ на административните ръководители след изтичане на мандата им. В тази връзка е необходимо увеличаване щата на прокурорите в двете прокуратури.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд