Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна до участие в избора на член на ВСС от квотата на следователите – Евгени Диков Диков, директор на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването

15 март 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допуска, на основание чл. 29 г., ал. 3 от ЗСВ, до участие в избора на член на ВСС от квотата на следователите, кандидатът – Евгени Диков Диков.

Кандидатурата на Евгени Диков - директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването бе предложена от следователи от Националната следствена служба и окръжни следствени отдели при окръжни прокуратури в страната. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд