Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи представител за участие в тристранна работна среща с НИП и ИВСС

15 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи Магдалена Лазарова за свой представител в работната среща инициирана от Националния институт на правосъдието, която ще се проведе на 31 март 2017 г. Срещата е във връзка с решение №139 на Министерски съвет от 23.02.2017 г. и одобрен План за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от 25 януари 2017 г. в рамките на МСО, в който в мярка 47 е предвидено установяване на тристранно сътрудничество между ВСС, ИВСС и НИП във връзка с подготовката, приемането, изпълнението и отчитането на индивидуалните планове за развитие за професионално развитие на магистратите.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд