Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Съвета да сключи договор за наем на сграда в София за нуждите на Административен съд – София-област и Окръжна прокуратура – София

16 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи Димитър Узунов – представляващ Съвета, да сключи договор за наем на недвижим имот в гр. София за нуждите на Административен съд - София-област, Окръжна прокуратура – София и дирекции на Висшия съдебен съвет, за срок от три години.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд