Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация на органите на съдебната власт

14 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие на основание чл. 360к от Закона за съдебната власт Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт. В тази връзка Пленумът уточнява, че в срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили становища и предложения по проекта на Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд