Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, и младши прокурори в НИП

16 март 2017 година

Пленумът на ВСС одобри Правила за изменение и допълнение на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието. Промените включват обучението на младшите следователи. Предвижда съответните колегии на ВСС да определят поименния състав на изпитните комисии не по-късно от един месец преди началото на изпитната сесия на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в окръжните и апелативните съдилища и прокурорите в окръжните и апелативните прокуратури, които са придобили статут на несменяемост и не им е налагано дисциплинарно наказание в последните 5 години. Съдиите в състава на комисиите, провеждащи изпитите за кандидатите за младши прокурори и младши следователи, се определят от Прокурорската колегия на ВСС чрез публично изтеглен жребий въз основа на одобрен от Съдийската колегия списък.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд