Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри Конспект по Право на Европейския съюз и защита на правата на човека

16 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Конспект по Право на Европейския съюз и защита на правата на човека. Той е предназначен за писмен изпит в конкурса за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съгласно чл. 184, ал.2, т. 2 от ЗСВ.

Въпросите в конспекта разглеждат основните международни организации, особеностите и спецификите на Европейските общности и на Европейския съюз, структурата на ЕС, системата на източниците на Правото на ЕС, значението на практиката на Съда на ЕС и други.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд