Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет изслуша съдебни служители на Върховния касационен съд, оспорващи освобождаването им от длъжност

16 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изслуша съдебни служители на Върховния касационен съд, оспорващи освобождаването им от длъжност след съкращаване на щатни длъжности. Те смятат, че при освобождаването им са допуснати нарушения на трудовото законодателство, не е извършен подбор, когато са съкращавани еднородни длъжности и се изземват функции на ВСС. Те посочиха, че паралелно във ВКС текат конкурси за назначаване на служители на подобни длъжности, затова според тях съкращаването на щата на съда няма да осигури финансови икономии. Някои от тях са били помолени да напуснат работните си места веднага след връчване на заповед за освобождаване, без отработване на предизвестието. Г-жа Теодора Златанова – досега началник отдел „Счетоводство и финанси“ уточни, че отстранените са съдебни служители със средно 10 години стаж в системата, част от тях са дошли във ВКС от други органи на съдебната власт, а други са спечелили  конкурси за длъжностите, които са заемали.

Съкратените съдебни служители от ВКС заявиха, че са внесли писмен сигнал във ВСС и ще обжалват по съдебен ред заповедите за освобождаването им.

Пленумът на ВСС реши да обсъди на следващо заседание в присъствието на председателя на ВКС Лозан Панов възможността да се възложи на дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС да направи проверка на съкратените и назначените служители в администрацията на Върховния касационен съд. Комисия „Съдебна администрация“ на ВСС вече е поискала допълнителна информация от ВКС за предприетите съкращения, за да направи проверка на обстоятелствата, дали има нарушения при извършените съкращения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд