Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Документите на първия кандидат за член на ВСС от професионалната квота на съдиите са публикувани на интернет сайта на Съвета

Документите на първата номинирана за член на ВСС кандидатура на от професионалната квота на съдиите - Илияна Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас, са публикувани на интернет сайта на ВСС. В раздел „Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет“, подраздел „Общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС“, в частта „Предложения за изборен член на ВСС от квотата на съдиите“ са поставени: документите по чл. 29в, ал. 4 от Закона за съдебната власт – автобиография, мотиви за съгласие и концепция за работа като член на ВСС на Илияна Балтова. Публикувани са и документите по чл. 29г, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, от които е видно, че срещу кандидата не са постъпвали основателни жалби и сигнали в Инспектората към ВСС.

Документите на съдия Балтова са подадени преди крайните срокове, съответно 27.04.2017 г. и 02.05.2017 г., и съдържат: декларация свързана с несъвместимостта или обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на решения, за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество по реда на чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

До 26.05.2017 г. могат да се представят становища за кандидатите и въпроси към тях, които в тридневен срок ще бъдат публикувани на интернет сайта.

Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС с насрочено за 10 и 17 юни 2017 г., като право на участие в него имат 2236 действащи съдии от цялата страна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд