Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Във ВСС постъпиха първите предложения за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите

21 март 2017 година

Първите две предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите са депозирани в деловодството на ВСС.

Първото предложение е за Огнян Пеев Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград и е направено от прокурорите от съдебните райони Разград, Търговище и Силистра.

Второто предложение е на прокурори при Върховна касационна прокуратура, апелативни и окръжни прокуратури, които предлагат кандидатурата на Магдален Тошев Маринов – прокурор в отдел 01 „Специализиран“ при ВКП.

Крайният срок за постъпване на предложения за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите е 27.03.2017 г., съгласно чл. 29в, ал.1 от ЗСВ.

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС ще се проведе в две последователни съботи на 27.05.2017 г. и на 03.06.2017 г.

Право на участие в Общото събрание имат 1506 прокурори от цялата страна, според списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал.1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд