Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи за 25 април избора на административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи избора на административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил за 25 април. С  решението си Колегията уважи молба на Иван Демиревски – съдия в Административен съд – Кюстендил, и кандидат за административен ръководител – председател на същия съд. Тя е представена във ВСС на 20.03.2017 г., заедно с медицински документ, удостоверяващ, че кандидатът е възпрепятстван да се яви на насроченото за днес изслушване за избор на административен ръководител на съда по уважителни причини.

В процедурата участват двама кандидати. Другият кандидат Даниела Любомирова Петрова е заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Кюстендил.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд