Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди две жалби срещу председателя на Районен съд – Благоевград

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди две жалби на Атанас Иванов – съдия в Районен съд – Благоевград срещу две заповеди на административния ръководител – председател на съда. Те са изпратени от Комисия „Професионална етика“ на председателя на Окръжен съд – Благоевград, за извършване на проверка. По данни на председателя на Окръжен съд – Благоевград Катя Бельова, сигналите ще бъдат проучени в рамките на комплексна проверка на работата на Районен съд – Благоевград, която е възложена на трима граждански и трима наказателни съдии от горестоящия съд. Резултатите от проверката ще бъдат докладвани на Съдийската колегия на ВСС.

В първата жалба на съдия Иванов от 13.02.2017 г., се твърди, че със заповед на председателя на Районен съд - Благоевград за определяне на ръководител на гражданското отделение, се преодолява съдийското самоуправление и се поставя под съмнение случайното разпределение на делата в гражданското отделение на съда. Втората жалба - от 14.02.2017 г., е по отношение на заповед на председателя на съда, с която са утвърдени вътрешни правила за разпределение на делата. Съдия Иванов счита, че приетите правила са незаконосъобразни, затова моли да се извърши проверка, дали председателят на Районен съд – Благоевград не е нарушил чл. 79, ал. 21, т. 8 и т. 9 от Закона за съдебната власт при организиране и провеждане на общото събрание на съда и при утвърждаване на вътрешните правила за разпределение на делата.   

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд