Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Даниела Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Даниела Бориславова Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, бе избран чрез жребий дисциплинарен състав Даниела Костова, Светла Петкова и Юлия Ковачева. На същото основание е определена за председател на състава Юлия Ковачева, която е и докладчик.

В обсъждането и гласуването на предложението не участва Лозан Панов – административен ръководител – председател на Върховния касационен съд, поради направен отвод като вносител. В предложението му се сочи извършено от съдия Врачева нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд