Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Мариян Марков – съдия в Софийски градски съд

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мариян Стефанов Марков – дисциплинарно освободен от длъжност съдия в Софийски градски съд с решение на съдийската колегия на ВСС по протокол № 2/17.01.2017 г.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Даниела Костова, Камен Иванов и Калин Калпакчиев.

На същото основание бе определена за председател на състава, която е и докладчик Даниела Костова.

Предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Мариян Марков е направено от Теодора Точкова - главен инспектор на ИВСС, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, в качеството му на съдия в СГС.

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 2/17.01.2017 г. на съдия Марков е наложено дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност, което към момента не е влязло в сила. То е наложено по дисциплинарно дело № 27 по описа на ВСС за 2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд