Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Нели Батанова – съдия в Окръжен съд – Шумен с личен почетен знак „втора степен – сребърен“

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303 ал. 1 и ал. 2, т. 2, буква „б“ от Закона за съдебната власт Нели Георгиева Батанова – съдия в Окръжен съд – Шумен, с личен почетен знак „втора степен – сребърен“ за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Решението е взето по предложение на административния ръководител – председател на Апелативен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд