Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допусна Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас, до участие в избора на член на ВСС от квотата на съдиите

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се произнесе по допустимостта на предложението за номиниране на Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас, за участие в избора на член на ВСС от квотата на съдиите. На основание чл. 29г, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Съдийската колегия допусна кандидата до участие в избора на член на ВСС от квотата на  съдиите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд