Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши на в ранг 7 районни и 3-ма административни съдии

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши на място в по-горен ранг 7 районни и 3-ма административни съдии в страната.

Колегията остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Районен съд – Карлово, за повишаване на Гюрай Алиев Мурадов – съдия в Районен съд – Карлово, на място в по-горен ранг. Взето бе предвид становище на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, в което се посочва, че не е налице една от кумулативно предвидените предпоставки на чл. 234 от ЗСВ, а именно прослужени най-малко 3 години на съответната или приравнена длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд