Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС представител в среща за изпълнението на хоризонтална мярка 47 от Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от 25 януари 2017 г., в рамките на МСО

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Мария Кузманова за свой представител в работна среща, инициирана от НИП във връзка с изпълнение на хоризонтална мярка 47 от Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от 25 януари 2017 г., в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. Мярка 47 предвижда установяване на тристранно сътрудничество между ВСС, ИВСС и НИП във връзка с подготовката, приемането, изпълнението и отчитането на индивидуалните планове за развитие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд