Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС смени резервен член на втора конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища

21 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Ваня Маркова – съдия в Окръжен съд – Сливен, за  резервен член – съдия в окръжните съдилища – гражданска колеги, на втора конкурсна комисия за младши съдии. Тя е избрана на мястото на Пламена Георгиева – Върбанова, съдия в Окръжен съд – Бургас, във връзка с направен от нея отвод.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд