Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Отчети

Регистър на предложения/искания за инвестиции в основни и текущи ремонти от органите на съдебната власт

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 16.01.2019 Г. – 18.12.2019 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 17.01.2018 Г. – 14.12.2018 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 03.10.2017 Г. – 31.12.2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 04.01.2017 Г. – 27.09.2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 18.05.2016 Г. – 21.12.2016 Г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд