Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет ще проведе редовно заседание на 24 март 2017 г.

22 март 2017 година

Гражданският съвет /ГС/ от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет ще проведе редовно заседание на 24 март 2017 г. (петък) от 9.30 ч. в зала „Пресцентър” в сградата на ВСС.

Дневният ред на предстоящото заседание включва обсъждане изпълнението на ангажиментите на Гражданския съвет по мярка 6.4.2. по Специфична цел 4 „Засилване на прозрачността на съдебната власт и на диалога с гражданите“ от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съгласно Акт №56/08.07.2016 г. на ГС. Мярката предвижда изготвяне на Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт, за чието организиране и осъществяване са делегирани права на членовете на Съвета.

ГС ще обсъди необходимостта от разработване от държавните органи, включително от Министерство на правосъдието  и Висшия съдебен съвет, на комплексни мерки – организационни и нормативни, за увеличаване на правната сигурност в правния обмен с недвижими имоти.

За участие в обсъждането на посочените теми е отправена покана към г-жа Мария Павлова – министър на правосъдието в Служебното правителство на Република България.

Предвижда се приемане на Годишен план за дейността на ГС през 2017 г., както и обсъждане на проект на Процедура за участие на членове на ГС към ВСС в заседанията на Пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях, приет с решение на ВСС по протокол № 9/09.03.2017 г, т. 25.2.

Членовете на ГС ще определят свои представител за участие в работна група за определяне условията на обществената поръчка за застраховка „Злополука“ на магистрати и съдебни служители, сформирана съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол №9/09.03.2017 г., т. 24.3.

 

ГС към ВСС кани на своето заседание представители на всички медии, които проявяват интерес към работата му.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд