Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Милена Кирова – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол

22 март 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство на Милена Кирова Кирова – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол. Предложението за образуване на дисциплинарно производство е на административния ръководител на Районна прокуратура – Ямбол, за извършени от прокурор Кирова дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 и т. 4 от ЗСВ - .

Колегията,  на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ определи чрез жребий тричленен дисциплинарен състав: Елка Атанасова – председател и докладчик, Розалин Трендафилов и Михаил Кожарев, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд