Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи двама нови членове на Комисията по атестиране и конкурси при Прокурорската колегия

22 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи за членове на Комисията по атестиране и конкурси при Прокурорската колегия Нели Гавраилова Златкова – прокурор във Върховна касационна прокуратура и Владимир Иванов Дешев – следовател в Националната следствена служба избрани от Общото събрание на прокурорите от Върховна касационна прокуратура и Общото събрание на следователите от Националната следствена служба до изтичане на едногодишния мандат на комисията.

Новоизбраните членове ще заместят досегашните - Светла Кирилова Гергинова – прокурор във ВКП, освободена от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (поради навършване на 65 годишна възраст) и Мария Енчева Павлова, освободена от магистратска длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, с оглед назначаването ѝ за министър на правосъдието в служебното правителство на Република България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд