Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши на място в по-горен ранг двама прокурори

22 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение молбата на Диана Велчева Спасова – прокурор в Софийска районна прокуратура, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Софийска градска прокуратура, поради липса на освободена длъжност.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Михайлова Василева – прокурор в Районна прокуратура гр. Търговище и Георги Николов Николов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд