Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия реши да предложи на Пленума на ВСС да обсъди възможността за продължаване използването на внедрените компютърни програми /софтуер или да приеме, че е необходимо изработването на нови

22 март 2017 година

Прокурорската колегия реши да предложи на Пленума на ВСС да обсъди възможността за продължаване използването на внедрените компютърни програми /софтуер или да приеме, че е необходимо изработването на нови такива.

Обект на дискусия ще бъдат програмните продукти за избор на дисциплинарни състави  - чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, за избор на членове на конкурсни комисии – чл. 183, ал. 3 и чл. 189, ал. 6 от ЗСВ и за определяне на 10 на сто от броя на свободните длъжности в органите на съдебната власт за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване – чл. 178, ал. 1 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд