Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2017 г.

23 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие „Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2017 г.“. Съгласно решението тя ще бъде публикувана на интернет страницата на ВСС.

Според информацията общо постъпилите приходи във ВСС за първия месец на годината са 30,153 млн. лв., /от които 21,691 от субсидия от МФ/, а общата сума на направените разходи възлиза на 40,266 млн. лв.     В сравнение с месец януари 2016 г. приходите от дейността на органите на съдебната власт бележат ръст от 24,4 %, / в т.ч.: приходи от съдебни такси - 23,36 % и други проходи от дейността на органите на съдебната власт – 29,8 %/.

Изпълнението на бюджета на съдебната власт към посочения период представлява 7,0 % при среден процент за разглеждания период 8,33%.

По-ниското усвояване на разходите е при средствата за други възнаграждения и плащания на персонала /1,28%/, както и за капиталови разходи /4,76%/, което се дължи на изместване на голяма част от тях в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно: ВАС – 0,981 млн. лв. разходи, което представлява 6,8 % изпълнение на плана за общите разходи; ВКС – 1,263 млн. лв. разходи, които представляват 7 % изпълнение на плана за общите разходи; Прокуратура – 14,838 млн. лв. разходи, които представляват 6,8 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 0,829 млн. лв., или 2,8% изпълнение на плана на общите разходи; НИП – 0,293 млн. лв., или 8,1% изпълнение на плана на общите разходи и ИВСС – 0,334 млн. лв., или 5,5% изпълнение на плана на общите разходи и съдилища – 21,728 млн. лв., или 7,9 % изпълнение на общите разходи за месец януари.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд