Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи провеждане на процедура за обществена поръчка за доставка на компютърна техника

23 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да организира и проведе открита по вид процедура за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висшия съдебен съвет и съдилищата“. Тя ще бъде обявена по 6 обособени позиции за доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери, твърди дискове, копирни машини и резервни части и оборудване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд