Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи сключване на договор за реализиране на онлайн излъчване на заседанията му

23 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия Съвета да подпише договор за предоставяне на услугата по реализиране на онлайн излъчване в реално време на заседанията на Пленума и Колегиите му за срок от 1 година.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд